contact
Skip over navigation | Sla menu over

Belle10 fonds

De baten van het Belle10 fonds komen ten goede aan projecten en instellingen gericht op gehandicapte kinderen, bij voorkeur op het gebied van sportbeoefening. In 2006 verstrekte het fonds voor het eerst giften. Het is de bedoeling dat in 2016 de laatste gift wordt verstrekt.  

Ter versterking van het giftenbeleid van het Belle10 fonds werkt Ars Donandi samen met het Revalidatiefonds en met Gehandicaptensport Nederland.