contact
Skip over navigation | Sla menu over

Van Dam-Timmermans fonds

Het Maria Petronella Antonia van Dam-Timmermans fonds ondersteunt instellingen werkzaam op het gebied van welzijn van zieke, gehandicapte en in oorlogssituatie verkerende kinderen en voorts op hetgeen daar rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Na het overlijden van mevrouw Van Dam-Timmermans ging in 2007 het door haar opgerichte fonds van start. Haar doel was hiermee het welzijn van gehandicapte, zieke en in oorlogssituatie verkerende kinderen te bevorderen.

Ars Donandi ging - na overleg met de adviseur van het fonds, een neef van de oprichtster - op zoek naar een geschikte organisatie om dit doel te verwezenlijken. In het Liliane Fonds vond het deze partner.

Sinds 2008 wordt jaarlijks het gehele giftenbudget van het Van Dam-Timmermans fonds aan het Liliane Fonds geschonken.