contact
Skip over navigation | Sla menu over

Frijling Prins fonds

Het Frijling Prins fonds richt zich op projecten in de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en adolescenten. De baten van het fonds komen ten goede aan instellingen en/of personen die zich, bij voorkeur in Nederland, inspannen op het gebied van onderzoek, deskundigheidsbevordering en in uitzonderlijke gevallen professionele behandeling op dit terrein.

Het fonds kent vanuit haar historie een vaste begunstigde. Dit is het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken, AMC/de Bascule.

Er kan door andere instellingen geen beroep worden gedaan op dit fonds.