contact
Skip over navigation | Sla menu over

Copyright

Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, logo's, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij Ars Donandi dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en Ars Donandi, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot deze aangeboden gegevens.

De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ars Donandi is enig ander gebruik, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, van deze gegevens niet toegestaan.