contact
Skip over navigation | Sla menu over

privacy

Beheerder website arsdonandi.nl Deze website wordt beheerd door Ars Donandi ("Ars Donandi"). Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over "deze Website" wordt hiermee de arsdonandi.nl site bedoeld.

Wanneer u deze Website bezoekt kan Ars Donandi gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u dergelijke gegevens ergens op deze Website heeft ingevuld. Het spreekt voor zich dat Ars Donandi in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in dit Privacy Statement, bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Ars Donandi beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Ars Donandi zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien Ars Donandi hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking

Ars Donandi verzamelt en verwerkt informatie van bezoekers van deze Website onder andere met als doel:

  • het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering;
  • het aanbieden van informatie over onze producten, diensten en onze onderneming, alsmede het uitvoeren van promotieactiviteiten
  • het optimaliseren van het functioneren van deze Website
  • het treffen van maatregelen voor de beveiliging van deze Website en de belangen van de stichting.

Uit de bezoekersgegevens wordt informatie gewonnen zoals welke onderwerpen worden geraadpleegd, de toepassingen die de bezoekers van deze Website gebruiken, de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie. Deze informatie wordt op anonieme basis verwerkt.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen als het gevolg van het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze Website opnieuw bezoekt. Op de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies kan via de instelling van uw computer worden uitgeschakeld.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op deze Website en niet op websites van derden die via deze Website kunnen worden bezocht. Indien op deze Website informatie die rechtstreeks van andere websites afkomstig is wordt verstrekt, dan is dit Privacy Statement daarop niet van toepassing.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Ars Donandi, t.a.v. Secretariaat Ars Donandi, Postbus 3727, 1001 AM AMSTERDAM.

Wijziging Privacy Statement

Ars Donandi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het regelmatig raadplegen van dit Privacy Statement is daarom aanbevolen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.