contact
Skip over navigation | Sla menu over

sticht een fonds

De herinnering aan een dierbare. Betrokkenheid bij natuur of cultuur. Het verlangen om onrechtvaardigheid te keren. De vele fondsen die worden beheerd door Ars Donandi laten zien hoe uiteenlopend de redenen kunnen zijn waartoe particulieren, bedrijven of stichtingen een fonds in het leven roepen. Men besluit dan om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, talent te stimuleren, zieken te helpen, of om het levensgeluk te bevorderen van kinderen die nooit met vakantie gaan, om enige voorbeelden te noemen.

Wat al deze en vele andere initiatieven bindt, is het vermogen om te geven, in letterlijke en figuurlijke zin. De kunst van het geven, van het blijvend geven, dat is wat Ars Donandi voorstaat. Onze stichting biedt daarom onderdak aan iedereen die een bron van steun wil zijn en die zich thuis voelt bij onze aanpak.

U kunt als particulier, bestaande stichting of bedrijf een fonds op naam onderbrengen bij Ars Donandi. Ook kunt u uw vermogen toevoegen aan een bestaand fonds met een doelstelling die u aanspreekt. Wij geven u graag advies over de juridische en fiscale mogelijkheden.