contact
Skip over navigation | Sla menu over

Vaste begunstigden

Sommige oprichters hebben al een warme band met een specifieke organisatie vóór zij hun fonds bij Ars Donandi onderbrengen. Zij kiezen ervoor om met hun fonds één of meer van deze instellingen blijvend te ondersteunen. Ars Donandi maakt duidelijke afspraken met deze instellingen. Voor de donatie wordt altijd een concreet project uitgekozen. Zo bouwen de stichting en vaste begunstigden een hechte relatie op en kennen ontvangende instellingen - de fondsen bij - Ars Donandi als partner voor duurzame financiële steun.

Een mooi voorbeeld van een vaste begunstigde is het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het Van Heemstra-Meybaum fonds financiert sinds 2003 jaarlijks tenminste 70% van de kosten van een project van dit museum. Zo ondersteunde Ars Donandi de aankoop van een bijzondere modecollectie en de restauratie van een uniek binnenvaartschip. Museum en stichting koesteren deze gezamenlijk gerealiseerde projecten.

Een aantal fondsen en hun vaste begunstigden: