contact
Skip over navigation | Sla menu over

Projecten M.W. fonds

Studiekosten hoogbegaafde jongen

Jongen C. d. D. is hoogbegaafd en komt op het reguliere middelbaar onderwijs niet uit de verf. Haalt aan de ene kant zijn VWO diploma Algemene Natuurwetenschappen en doubleert tegelijk in 4 HAVO. Op advies van de kinderpsychiater moet C.d.D. naar een speciale middelbare school, het Luzac College in Zwolle. Het Luzac College brengt weliswaar oplossingen voor de jongen, maar ook hoge kosten en meer vervoer. Het M.W. fonds draagt bij om de overgang naar de andere school voor de ouders en de jongere te vergemakkelijken.

YMCA Scheveningen

YMCA Scheveningen is al meer dan 125 jaar actief als jongeren organisatie en vervult een belangrijke sociaal culturele functie. Het is een christelijk geïnspireerde organisatie, die echter los staat van enige kerk of religieuze organisatie. YMCA biedt jongeren ondersteuning en stimuleert hun (verborgen) talenten te ontwikkelen op muzikaal, sportief en creatief gebied. Daarnaast biedt YMCA onderdak om elkaar te ontmoeten. Wegens uitbreiding van de activiteiten in 2007 en de verdere automatisering is er behoefte zaken digitaal te registeren, verwerken en op te slaan.

Gezinsactiviteiten voor drie ouderloze kinderen

De aanvraag is binnengekomen via een oud bestuurder van het M.W. fonds. Daar is meermalen steun aan de moeder van dit gezin gegeven. De moeder verloor haar echtgenoot toen de drie kinderen heel jong waren. In maart 2007 overleed de moeder, na een ziekbed waar het oudste kind, een meisje, bijzonder veel gezorgd heeft voor haar moeder en de andere kinderen. De jongste twee kinderen zijn nu elk in een ander zorggezin ondergebracht, het oudste meisje woont zelfstandig. De toeziend voogd vindt het heel belangrijk dat de kinderen als gezin dingen kunnen ondernemen (vakantie bijvoorbeeld) en aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Daar is met hun wezenpensioen, dat de jongere twee kinderen krijgen geen ruimte voor. De oudste krijgt geen wezenpensioen en daarbij is de nalatenschap voor de drie kinderen ook negatief.

Stichting Hulp Letland

Uit de opbrengst van verkoop van onroerend goed in het voormalige Oost Duitsland dat behoorde aan de Stichting M.W. fonds, is een bedrag vrijgekomen dat wordt toegevoegd aan het kapitaal van het M.W. fonds bij Ars Donandi. Voordat deze kapitaalbijdrage wordt gestort, geeft het fonds een donatie aan de stichting Hulp Letland, die in het verleden vaker is gesteund. Het gaat om een bijdrage van € 1.000,- euro per jaar, voor de jaren 2006 en 2007.