contact
Skip over navigation | Sla menu over

Aanvragen voor het KAS BANK Studie fonds

Hoewel de stichting over het algemeen maatschappelijke organisaties steunt, bieden enkele fondsen financiële bijdragen aan natuurlijke personen. Op dit moment worden alleen studenten ondersteund die een financieel-economische studie volgen (Kasbank Studiefonds). Onder het tabje fondsen, KAS BANK Studie fonds, vind je de specifieke doelstellingen. Lees deze zorgvuldig door om te bezien jouw aanvraag past. Aanvragen kunnen via het aanvraagformulier voor particulieren worden ingediend bij Ars Donandi. 

Een aanvraag bestaat uit:
•Een bondige brief met daarin een duidelijke beschrijving van het betreffende project of studie, uw motivatie hiervoor en het doel dat wat u ermee wilt bereiken, uw curriculum vitae en een kopie van uw paspoort;
•Een begroting met een dekkingsplan, bestaand uit een overzicht van alle benaderde instellingen (fondsen/overheid/bedrijven) en andere bronnen van inkomsten met vermelding van de toegezegde bedragen. Daarnaast een overzicht van eventuele andere bronnen die tot uw beschikking staan en uw eigen bijdrage;
•Overige relevante informatie, zoals aanbevelingsbrieven (bijvoorbeeld van de opleiding waar de studie wordt gevolgd of het onderzoek wordt verricht), en andere referenties die kunnen worden gebeld. Als het gaat om een (vervolg)studie dient u ook de toelatingsbrief mee te sturen.