contact
Skip over navigation | Sla menu over

Naamgevers Van Heemstra-Meybaum fonds

 
Gijsbert baron van Heemstra   Anna Catharina Meybaum

Het Van Heemstra-Meybaum fonds is in 2007 opgericht door overdracht aan Ars Donandi van doelstellingen, beleid en vermogen van Stichting Van Heemstra-Meybaum-Fonds. Deze stichting vormde sinds 2001 de charitatieve nalatenschap van Gijsbert Frans Karel baron van Heemstra (1913-1973) en zijn echtgenote Anna Catharina Meybaum (1918-2000).

De oprichter had twee vaste begunstigden op het oog: de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij en het Zuiderzeemuseum.

Verder onderzoek naar de drijfveren van het echtpaar gaf Ars Donandi inzicht in het te voeren giftenbeleid. De baron had expliciet bepaald dat zijn gift voor het Zuiderzeemuseum ten goede moest komen aan aankopen of restauraties. Zo heeft het Van Heemstra-Meybaum fonds bijgedragen aan restauratie van scheepjes, aankoop van schilderijen en overige collectie.