contact
Skip over navigation | Sla menu over

Naamgevers Philemon fonds

Het Philemon fonds, vernoemd naar de barmhartige en onbaatzuchtige Philemon uit de Griekse mythologie, is in 2000 opgericht door middel van een eenmalige schenking.

De oprichter van het Philemon fonds wilde een fonds met een sociaal karakter oprichten. Op zoek naar een passende naam heeft hij het fonds vernoemd naar de barmhartige Philemon.

Uit de Griekse mythologie leren wij dat Philemon een arme dagloner was, die met zijn vrouw Baucis onderdak en eten verschafte aan twee reizigers. Elders in het dorp waren de reizigers meermalen geweigerd - ook aan de deuren van rijkere bewoners. Philemon en Baucis boden aan hun enige gans te slachten voor het diner. Zij wisten niet dat hun gasten in werkelijkheid Zeus en Hermes waren, die toen in menselijke gestalte op aarde waren. Toen de goddeloze mensheid door een zondvloed werd verdelgd, bleven Philemon en Baucis gespaard. Philemon leert ons barmhartigheid zonder aanzien des persoons, onbaatzuchtige zorg.

De oprichter wil graag anoniem blijven.