contact
Skip over navigation | Sla menu over

Naamgevers Ronner-Stuivenbergfonds

 

Tineke Ronner

 

Li Stuivenberg

Het initiatief tot oprichting van dit fonds werd in 2005 genomen door mevrouw T. Ronner, die een goede bestemming zocht voor de door haar geërfde nalatenschap van de zusters Stuivenberg.

Na decennialang te hebben gewerkt in de gezondheidszorg, in Nederland als artsenvoorlichter en in het buitenland als medicijnenvoorlichter, beschikt mevrouw over voldoende middelen voor eigen gebruik. Zij wenst het extra kapitaal uit de erfenis een zinvolle bestemming te geven. Zij koos ervoor de erfenis van haar vroegere huisgenote en diens zus onder te brengen in een fonds bij Ars Donandi.

Het Ronner-Stuivenberg fonds biedt ondersteuning aan gezinnen met gehandicapte kinderen. Mevrouw geeft er de voorkeur aan de donaties in de thuissituaties te doen. Instellingen wil zij heel expliciet niet met het fonds begunstigen. Zij voelt een warme betrokkenheid bij de gezinnen waarin kinderen met een beperking opgroeien; deze gezinnen hebben het zwaar, en het zijn deze gezinnen die mevrouw graag direct wil steunen.

Het Ronner-Stuivenberg fonds vestrekt donaties sinds 2011 waarbij de oprichtster heeft besloten dat het fonds binnen vijftien jaar na oprichting ophoudt te bestaan. Mevrouw blijft als adviseur van het bestuur aan het fonds verbonden. Zij vindt het prettig dat zij in die rol ook zelf aanvragen aan het bestuur kan voorleggen.