contact
Skip over navigation | Sla menu over

P. en A. Visser fonds

Het P. en A. Visser fonds verleent financiële steun aan charitatieve instellingen en - via Kerk in Actie - aan projecten op uiteenlopend terrein in ontwikkelingslanden.

Jaarlijks wordt het gehele giftenbudget geschonken aan:

Kerk in Actie, Binnen het werk van Kerk in Actie geven de oprichters de voorkeur aan een aantal thema’s die bij bestuur en bureau bekend zijn. 

Stichting Leprazending Nederland, voor hulp aan leprapatiënten op meerdere gebieden.

Stichting Leprazending Nederland, voor hulp aan leprapatiënten op meerdere gebieden.

Stichting Dorcas Hulp Nederland voor noodhulp in crisisgebieden, sociale hulp in de vorm van voedsel en kleding, structurele armoedebestrijding en financiële adoptieprojecten.