contact
Skip over navigation | Sla menu over

Naamgevers Adam van Doornick Fonds

   

Het Adam van Doorninck fonds bij Ars Donandi is in 2017 opgericht door overdracht van de gelijknamige stichting aan Ars Donandi. Het fonds heeft naast het vermogen ook de doelstelling van de stichting overgenomen.

De eerste gesprekken tussen Adam van Doorninck, het bestuur van de Willem Arntz Hoeve en de toenmalige Nederlandse Bond van Verenigingen van aangespannen Paard (NBVAP) leidden in het voorjaar van 2004 tot het oprichten van een stichting met het doel om mensen met een beperking een opleiding te bieden.
Testamentair bepaalde de heer van Doorninck, dat na zijn dood, zijn vermogen door de stichting (met zijn naam) beheerd en aangewend zou worden voor dit voornoemde doel.

Het bestuur van de Adam van Doorninck stichting werd gevormd uit  bestuursleden van de Universiteit van Utrecht, de NBVAP en werd geadviseerd door de Raad van Toezicht van de Willem Arntz Hoeve.

De stichting kreeg uit Frankrijk twee verwaarloosde rijtuigen ter beschikking van de Comtesse Benoit d'Azy. De rijtuigen, een Dog cart en een Duc of Milord, moesten nagenoeg volledig gerestaureerd worden.