contact
Skip over navigation | Sla menu over

Schmalhausen fonds

Het Schmalhausen fonds steunt organisaties die zich richten op ‘het heil en nut van de samenleving, zoals de uitoefening van weldadigheid, de verpleging van zieken of gebrekkigen of de bevordering van wetenschappelijke doeleinden.’ Het fonds komt voort uit de gelijknamige stichting, die financiële steun bood aan door de oprichtster aangewezen organisaties.

Ars Donandi sluit met de giften namens het Schmalhausen fonds aan bij de wensen en ideeën van de oprichtster. Dit betekent dat het fonds zoveel mogelijk projecten van de oorspronkelijke lijst vaste begunstigden steunt. Het bestuur hecht waarde aan het versterken van de relatie met de vaste begunstigde organisaties. Samenwerking met deze instellingen draagt bij aan de verwezenlijking van de doelen die mevrouw Bruijn van Rozenburg wilde nastreven met haar stichting. Sommige van deze organisaties ontvangen al sinds 1939 jaarlijks een bijdrage van de stichting die nu het Schmalhausen fonds is.

Organisaties die gesteund worden door het Schmalhausen fonds zijn onder andere Simavi, het Leger des Heils en de Gezamenlijke Militaire Fondsen. Andere dan de vaste begunstigde organisaties kunnen geen beroep op het fonds doen.