contact
Skip over navigation | Sla menu over

Naamgevers

Het Schmalhausen fonds komt voort uit de Schmalhausen Stichting, die in 1931 opgericht werd door Odilia Rosalia Bruijn van Rozenburg. Zij richtte dit fonds op ter nagedachtenis aan dierbare familieleden: haar overleden echtgenoot Henri Eduard Benno van Schmalhausen, haar dochter Johanna Jacoba Schmalhausen en haar tante en opvoedster Anna Christina Cornelia Hekmeijer. 

Mevrouw Bruijn van Rozenburg werd op 12 juli 1865 geboren te Djokjakarta op Java, waar zij vermoedelijk haar jeugd doorbracht. In 1885 trouwde Odilia met Henri Eduard Benno van Schmalhausen, toen controleur 2e klasse van de residentie Soerabaja. Benno kwam uit een interessante familie: zijn moeder was de zuster van de beroemde Karl Marx en de familie van zijn moeder was nauw gerelateerd aan de familie Philips, oprichter van Philips’ Gloeilampenfabrieken.

Na Odilia’s overlijden in 1939 startten de activiteiten van ‘De Schmalhausen Stichting’. Mevrouw Bruijn van Rozenburg noemde destijds een lange lijst met diverse organisaties die zij met haar stichting blijvend wilde steunen.