contact
Skip over navigation | Sla menu over

het vermogen

Ars Donandi is een vermogensfonds, aangesloten bij de brancheorganisatie voor vermogensfondsen de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Het eigen vermogen is de motor van de activiteiten. Dat betekent dat bijdragen worden gefinancierd door de opbrengsten hieruit. Ars Donandi ontvangt voor haar giftenbudget geen subsidies of loterijgelden en werft geen geld bij derden. De stichting voegt ontvangen schenkingen, legaten en nalatenschappen toe aan het kapitaal.

De vermogens van de fondsen vormen samen het vermogen van Ars Donandi, dat als één geheel op een gedegen manier wordt beheerd. Op basis van de relatieve grootte krijgt elk fonds hieruit een percentage toebedeeld. Dit vormt de grondslag voor de jaarlijkse verdeling van de opbrengst.

Zo beschikt elk fonds op naam over een eigen giftenbudget. Het giftenbudget wordt ingezet om de doelstellingen van elk fonds te realiseren. De kosten van het vermogensbeheer zijn omgerekend per fonds lager dan het geval zou zijn bij afzonderlijke stichtingen.