contact
Skip over navigation | Sla menu over

Samenwerking

Ars Donandi is meer dan alleen een schakel tussen gevers en ontvangers. Samenwerking is het fundament van de stichting. Door het gezamenlijke bureau benut Ars Donandi bij de besteding van de budgetten de samenwerking tussen verschillende fondsen.

Ars Donandi werkt samen met:

  • Oprichters van de fondsen. Als ze dat willen, kunnen oprichters actief betrokken blijven bij het giftenbeleid en de profilering van hun fonds. Soms brengt het bestuur of het bureau de diverse fondsen onderling in contact om relevante projecten beter te kunnen steunen;
  • Vaste begunstigde instellingen waarvoor oprichters een voorkeur hebben uitgesproken;
  • Collega fondsen en stichtingen die actief zijn op dezelfde terreinen als Ars Donandi. Door samenwerking en overleg met deze fondsen vergroot Ars Donandi de effectiviteit van het giftenbeleid;
  • Als cofinancier van Stichting Zonnewende in Graft;
  • Organisaties die projecten uitvoeren die passen in de strategie van de fondsen.

Ars Donandi is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland, de in Den Haag gevestigde brancheorganisatie voor vermogensfondsen. Daarnaast neemt de stichting deel aan de Contactcommissie Fondsenoverleg, een periodiek overleg van twintig fondsen op het gebied van welzijn en sociale zorg. Ook neemt Ars Donandi deel aan het Amsterdamse Fondsen Overleg.

Sinds 2016 participeert Ars Donandi samen met een aantal vermogens fondsen in de Werkgroep Vluchtelingen & Educatie. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende vermogensfondsen om vluchtelingenprojecten op het gebied van educatie in Nederland te ondersteunen.

Verder is Ars Donandi sinds oktober 2017 samenwerkingspartner geworden van WIJDOENMEE.NU, een laagdrempeling platform waar op een snelle manier initiatieven gestimuleerd worden voor en door vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders.