contact
Skip over navigation | Sla menu over

Historie: een ideeel uitgangspunt praktisch uitgewerkt

Ars Donandi is ontstaan uit een behoefte: klanten van Kas-Associatie (nu: KAS BANK) wilden graag blijvend charitatieve doelen steunen, maar de meesten zagen op tegen de beslommeringen die het bestieren van een eigen stichting met zich meebrengt.

Van oudsher kent Nederland vele stichtingen, vermogensfondsen en ook fondsenwervende instellingen die maatschappelijke en culturele bestemmingen ondersteunen. Geen van deze constructies bood schenkers echter de mogelijkheid om duurzaam betrokken te zijn bij het schenken van hun vermogen en daaraan hun naam te verbinden. De initiatiefnemers gingen op zoek naar een constructie waarin oprichters naar eigen vermogen en persoonlijke bedoelingen blijvend kunnen schenken, zonder administratieve rompslomp.

De zoektocht leidde in 1995 tot de oprichting van een overkoepelende stichting met een ruime doelstelling, waarbinnen elk afzonderlijk fonds zijn eigen identiteit, giftenbudget en doelstelling heeft. De eerste bestuurders kozen voor de latijnse benaming Ars Donandi: de kunst van het geven, letterlijk zelfs: de kunst van het blijvend geven. De oprichters van fondsen op naam kregen de mogelijkheid om daadwerkelijk betrokken te zijn bij het schenkingsbeleid, terwijl administratie, vermogensbeheer en bureau in handen kwam van een professioneel kantoor (toen: KAS BANK, nu: Filantropie Advies InsingerGillisen, Amsterdam). De formule en aanpak van Ars Donandi wekte de interesse van particulieren en instellingen en van notarissen. Het Vierde Wereld fonds werd in 1998 het eerste operationele fonds bij de stichting.

Inmiddels zijn bij de stichting ruim 37 fondsen ondergebracht, met uiteenlopende doelstellingen. Ook hebben wij verscheidene testamentaire toezeggingen ontvangen. Ars Donandi verheugt zich in de aanwas aan fondsen van oprichters die de stichting aanwijzen als rentmeester van hun charitatieve vermogen.