contact
Skip over navigation | Sla menu over

Aanvraag indienen

Alleen complete aanvragen die via de website zijn ingediend worden in behandeling genomen. Het is niet nodig de ingevulde formulieren en ge-uploade documenten alsnog per post in te zenden.

Het bestuur van Ars Donandi vergadert vier keer per jaar, in maart, juni, september en december. De aanvraagprocedure duurt doorgaans vier maanden. Het is daarom belangrijk dat aanvragen tenminste vier maanden voor aanvang van het project worden ingediend. In sommige gevallen kan een procedure langer duren.

Sluitingsdatum voor de volgende bestuursvergadering: 12 april 2019. 

Donaties

Ars Donandi honoreert om het jaar een aanvraag van dezelfde organisatie.

Geen donatie wordt verstrekt aan: 

- (ver-)bouwprojecten en restauratieprojecten
- inrichtingsprojecten
- aankoop van huisvesting
- exploitatie
- buitenlandse organisaties en buitenlandse projecten
- politieke organisaties- en doelen

In 2016 heeft het Carl & Marie Klinkert fonds haar laatste schenking gedaan. Aanvragen voor het fonds worden niet meer in behandeling genomen.

Jaarlijks wordt het volledige giftenbudget van de volgende fondsen geschonken aan vaste begunstigden:

 • ASA fonds
 • EVA fonds
 • Heijmeijer van Heemstede fonds
 • Pauluc fonds
 • Slijper fonds
 • Sophie Booy fonds (gedeeltelijk),
 • P. en A. Visser fonds
 • Van Dam-Timmermans fonds
 • Van Heemstra-Meybaum fonds
 • Vierde Wereld fonds
 • Vredesfonds

Het bureau is dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 12 uur.

Tijdelijk wordt u doorgelinkt naar een website buiten deze pagina.

Aanvraag indienen voor organisaties

Aanvraag indienen voor KAS BANK Studie fonds