contact
Skip over navigation | Sla menu over

Giftenbeleid

Projectaanvragen worden allereerst beoordeeld aan de hand van de doelstellingen van de ondergebrachte fondsen op naam. De stichting ontwikkelt beleid om te bepalen welke projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Voor een aantal fondsen wordt een beleidsprogramma gehanteerd.

Beleidsprogramma Orgelrestauraties

Bij het W.J.O. de Vries fonds op het gebied van 'cultuurbehoud en restauratie' komen alleen orgelrestauratieprojecten in aanmerking voor een donatie.

Beleidsprogramma Gehandicapte Kinderen

Bij het Russell-ter Brugge fonds op het gebied van gehandicapte kinderen komen projecten gericht op 'participatie en sociale netwerken' en projecten gericht op 'competentie ontwikkeling en zelfredzaamheid' in aanmerking voor een donatie.

Burgerinitiatieven
In 2016 heeft het bestuur besloten de voorkeur te geven aan ongebonden vrijwilligersprojecten of te wel burgerinitiatieven. Om hieraan concreet gestalte te geven is Ars Donandi sinds 2013 partner van Kracht in Nederland (www.krachtinnl.nl).

Alleen projecten in Nederland

Ars donandi ondersteunt in principe alleen aan projecten binnen Nederland. Buitenlandse projecten worden ondersteund via Nederlandse organisaties die zijn aangewezen als begunstigde door fondsoprichters.