contact
Skip over navigation | Sla menu over

waarom bij Ars Donandi?

 

Uw doel & uw betrokkenheid

U bepaalt de doelstelling van uw fonds, die moet passen in de doelstelling van Ars Donandi. Als oprichter kunt u in de functie van adviseur actief betrokken blijven bij hun fonds.

Continuïteit 

Bij Ars Donandi is de continuïteit van uw fonds verzekerd. Dat betekent dat het bestuur er voor zorgt dat uw fonds zichtbaar en bereikbaar is en giften blijft verstrekken.

Synergie

Door het gezamenlijk gevoerde giftenbeleid is sprake van synergie tussen de fondsen onderling en met de aanvragers van de giften. Sommige aanvragen zijn geschikt voor ondersteuning vanuit meer fondsen.

Schaalvoordelen

De fondsen profiteren van schaalvoordelen doordat het vermogen als één geheel beheerd wordt en door het gezamenlijk gevoerde bureau. De beheerkosten zijn omgerekend per fonds lager dan wanneer elk fonds een afzonderlijke stichting zou zijn.

Professioneel

Uw fonds beschikt over een professioneel bureau en maakt deel uit van een stichting die voldoet aan alle wettelijke eisen. Bovendien heeft uw fonds zo toegang tot het netwerk en de kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd.

Startkapitaal 

Het minimum startkapitaal voor het oprichten van een fonds is € 100.000. Dat kunt u in een keer schenken, of in de vorm van een lijfrente, voor vijf jaar vast te leggen bij uw notaris.

Verantwoording 

U ontvangt een uitgebreid jaaroverzicht van de donaties verricht door uw fonds en het jaarverslag van Ars Donandi.