contact
Skip over navigation | Sla menu over

voor bedrijven

Uw bedrijf kan aan zijn maatschappelijke betrokkenheid invulling geven door een bedrijfsfonds op te richten bij Ars Donandi. Met een passende doelstelling en een geschikte naam zal dit initiatief het positieve imago van uw bedrijf bevorderen. Een bedrijfsfonds kan ook bijdragen aan de werksfeer in uw bedrijf. Door actieve betrokkenheid van uw werknemers bij het giftenbeleid van het fonds wordt het onderdeel van uw bedrijfsvoering. Ars Donandi neemt de dagelijkse zorg voor uw bedrijfsfonds verder van u over. Uw fonds en de bestedingen daarvan kunt u zelf uitdragen. Wij zullen dat in ieder geval doen via de giften, onze website en in andere publicaties. Net als de andere fondsen is een bedrijfsfonds bij Ars Donandi is maatwerk en begint bij een persoonlijk gesprek.

Voorbeelden van door een bedrijf opgerichte fondsen zijn:

Vanzelfsprekend houden wij uw bedrijf op de hoogte van de activiteiten van Ars Donandi en de projecten van uw bedrijfsfonds. Naast een uitgebreid jaaroverzicht van uw bedrijfsfonds krijgt u het jaarverslag van Ars Donandi als geheel toegestuurd. Waar uw bedrijf dat wil, kunnen wij naar buiten treden om de doelen van het fonds uit te dragen en de projecten uit te lichten.