contact
Skip over navigation | Sla menu over

Het Tijtgat fonds

Voor de uitkering van de baten van Het Tijtgat fonds komen instellingen, stichtingen en initiatieven in aanmerking die zich inspannen voor het veraangenamen van het verblijf van jeugdige patiënten in ziekenhuizen en sanatoria. Daarnaast projecten met een algemeen maatschappelijk nut. Bij de invulling van de doelstelling zijn periodiek donaties beschikbaar voor de Dominicusparochie in Utrecht en de Oranjevereniging in Tiel.