contact
Skip over navigation | Sla menu over

Philemon fonds

Het Philemon fonds steunt instellingen, stichtingen en initiatieven die zich inspannen voor de sociale sector, in het bijzonder ouderenzorg, jeugdzorg en dak- en thuislozenzorg. Daarnaast kan het Philemonfonds projecten met een algemeen maatschappelijk nut begunstigen.