contact
Skip over navigation | Sla menu over

W. Margreet van Wermeskerken fonds

Voor donaties van het W. Margreet van Wermeskerken fonds komt in aanmerking de financiële en morele ondersteuning van het werk van de oecumenische/vrijzinnige geloofsgemeenschap, in het bijzonder het jeugdwerk van de gemeenschap, die wordt gevormd door:

Als u in aanmerking wilt komen voor een donatie namens dit fonds, kunt u een project indienen met een totale begroting van tenminste € 1.000.