contact
Skip over navigation | Sla menu over

de fondsen

Door de variëteit aan doelstellingen die oprichters aan hun fonds verbinden, ondersteunt Ars Donandi projecten op verschillende terreinen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om steun aan medisch onderzoek, een inloophuis voor daklozen of een zorgboerderij voor gehandicapte kinderen. Ook aan personen wordt hulp geboden, bijvoorbeeld voor een muzikale studie of bij bijzondere noden. Fondsen ondersteunen steeds nieuwe bestemmingen of  vaste begunstigden.

Hiernaast vindt u een overzicht van de huidige actieve fondsen die aan de zorg van Ars Donandi zijn toevertrouwd. Naast twee bedrijfsfondsen betreft het persoonlijke nalatenschappen, voor nu of alvast voor later.

Daarnaast beheert Ars Donandi enige fondsen waarvan de oprichters het recht van vruchtgebruik hebben behouden. Pas bij het beëindigen van het vruchtgebruik worden deze fondsen actief met een giftenbeleid.

Ars Donandi is in een -ons deels onbekend- aantal gevallen in testamenten opgenomen als begunstigde. De toekomst zal uitmaken welke fondsen aan de stichting worden toevertrouwd.