contact
Skip over navigation | Sla menu over

Algemeen fonds

Het Algemeen fonds heeft dezelfde brede doelstelling als de Stichting Ars Donandi. Het fonds verleent financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die een algemeen nut beogen. Tevens kan het fonds donaties verstrekken aan natuurlijke personen die financiële hulp behoeven.

Het Algemeen fonds is eind 2004 ingesteld door middel van de erfenis van mevrouw W.M. Warmelink uit Drachten. Alle schenkingen, erfenissen en legaten die door Ars Donandi worden verkregen en waar geen voorwaarden of afspraken aan verbonden zijn, worden aan dit algemene fonds toegevoegd. Er kan op dit fonds geen beroep gedaan worden. Het bestuur besluit jaarlijks of het budget wordt besteed ter aanvulling op een toegezegde gift door een ander fonds, dan wel aan een project naar eigen inzicht.