contact
Skip over navigation | Sla menu over

'Dear Old Bones' - Emerentia van Heuven - van Nes

Gepubliceerd op

'Dear Old Bones' - Emerentia van Heuven - van Nes

Op 28 november jl. precies vijftig jaar na het overlijden van Koningin Wilhelmina, geeft Uitgeverij Thoth het boek 'Dear old Bones' - Brieven van Koningin Wilhelmina aan haar Engelse gouvernante Miss Elisabeth Saxton Winter, uit. Het boek wordt bezorgd door drs Emerentia van Heuven-van Nes, oud conservator van Rijksmuseum Paleis Het Loo.

In 1967 kocht het Huisarchief de collectie brieven van een Engelse nazaat van Miss Winter. Dit was belangrijk omdat de oude koningin Wilhelmina veel correspondentie heeft vernietigd, ook de brieven van Miss Winter aan haar. Cees Fasseur merkte op in zijn boek Wilhelmina de jonge koningin (1998) dat deze brieven, die zij - met enkele hiaten - schreef tot aan Miss Winters overlijden in 1936, een 'belangwekkend nieuw licht' werpen op Wilhelmina's leven, met name op de periode rond haar inhuldiging. Miss Winter kwam per 1 februari 1886 in dienst als gouvernante. Hoewel het bij de meeste gegoede Nederlandse families gebruikelijk was een Franstalige gouvernante in dienst te nemen, ging bij Koningin Emma niets boven de Engelse discipline. Ook thuis in Arolsen had zij een Engels gouvernante. Miss Winter voedde haar koninklijke leerling streng en gedisciplineerd op, geheel volgens de regels van koningin Emma. Wilhemina moest een sterke onversaagde vrouw worden. Nadat Wilhelmina eind oktober 1896 belijdenis had gedaan, volgde het eervol ontslag van Miss Winter. Wilhelmina heeft het vaak met Miss Winter aan de stok gehad in de tien jaar dat zij in dienst was. Maar toen zij weg was realiseerde Wilhelmina zich pas dat zij in Miss Winter een vriendin verloren had en dat deze een van de weinigen was bij wie ze haar hart geheel kon uitstorten. Dat is opmerkelijk, want koningin Wilhelmina staat bekend om haar gesloten en moeilijke karakter.

Om de uitgave van het boek mogelijk te maken is een schenking gedaan uit het W.J.O. de Vries fonds en het Sophie Booy - barones van Randwijck fonds.

archief