contact
Skip over navigation | Sla menu over

Stichting ProFor: Maatjesproject 'Vette Pret'

Gepubliceerd op

Stichting ProFor: Maatjesproject 'Vette Pret'

Stichting ProFor: Maatjesproject 'Vette Pret'

Diverse onderzoeken onderstrepen de stijgende lijn in het aantal gevallen van overgewicht in Nederland, met name onder kinderen. Inmiddels is in Nederland ruim één op de zeven kinderen te zwaar. In Amsterdam Zuidoost is het probleem van overgewicht onder kinderen vele malen groter. In de leeftijd van 6 t/m 10 jaar zijn bijna 1/3 van alle kinderen in Amsterdam Zuidoost te zwaar! Een oorzaak van deze enorme verschillen in Amsterdam Zuidoost ten opzichte van het landelijke gemiddelde wordt o.a. gezocht in de etnische verdeling en gezinssamenstelling. De kinderen krijgen van huis uit normen en waarden mee die vetzucht bevorderen ("bruin brood en fruit is voor Nederlanders") en ze doen amper mee aan sportactiviteiten . Ze ontwikkelen hierdoor een leefpatroon met (te) weinig lichamelijke inspanning en mede door het overgewicht dat zo ontstaat weinig zelfvertrouwen en een slecht zelfbeeld. Stichting ProFor benadert oorzaak en gevolg via een integrale aanpak door middel van het maatjesproject 'Vette Pret'.

Het project 'Vette Pret' streeft er naar om het zelfvertrouwen van het kind met (kans op) overgewicht te verbeteren door persoonlijke aandacht, steun en acceptatie van het maatje. Het kind ervaart dat bewegen leuk is en wordt weer geactiveerd. Daarbij gaat het kind weer participeren in activiteiten met leeftijdgenoten en krijgt spelenderwijs informatie over overgewicht, gezonde voeding en beweging. ProFor wil in een periode van 3 projectjaren 60 kinderen (in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar) en 45 maatjes uit Amsterdam Zuid-Oost bijeenbrengen. Het project start in augustus/september en zal eindigen medio juni/juli - een schooljaar lang. Het maatje en kind zien elkaar elke woensdagmiddag, waarop zij als koppel zelf activiteiten ondernemen. Deze activiteiten sluiten aan op de thema's beweging, voeding en zelfbeeld. De maatjes zijn vrijwilligers in de leeftijd van 18-25 jaar die vanuit hun eigen ervaringen uit de eigen puberteit en/of cultuur goed kunnen aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Het maatjesproject 'Vette Pret' ontvangt een schenking uit het Belle10 fonds.
 

archief