contact
Skip over navigation | Sla menu over

wat is Ars Donandi?

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam met charitatieve doeleinden.

De kunst van het geven, van het blijvend geven. Daar zorgt Ars Donandi voor namens iedere particulier en elke instelling die bij ons een fonds op naam heeft opgericht. Onze stichting geeft onderdak en ondersteuning aan iedereen die zich thuis voelt bij onze doelstelling en werkwijze.

Een fonds op naam heeft zijn eigen identiteit: u heeft een doel, u kiest een naam en u kunt blijvend een bron van steun zijn voor anderen. Meer informatie over de bij Ars Donandi aangesloten fondsen vindt u onder de fondsen en in onze brochure.

wat doet Ars Donandi?

Ars Donandi zoekt de juiste bestemming voor uw charitatieve doelstelling. De stichting verleent financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen en personen bij het realiseren van een grote verscheidenheid aan projecten.

Deze doelstelling is bewust zeer algemeen gehouden om ruimte te geven aan de uiteenlopende doelstellingen van de fondsen onder de koepel van Ars Donandi. Informatie over de diverse doelstellingen en initiatieven van de aangesloten fondsen vindt u onder de fondsen en de projecten.

Ars Donandi waarborgt als een goed rentmeester de vermogens en de activiteiten van de aangesloten fondsen. Ze brengt structuur aan in de ideeën van elk fonds. De stichting streeft bovendien naar verbindingen zowel binnen de stichting als daarbuiten. Zie samenwerking.

Wij koesteren betrokkenheid van de oprichters bij hun fondsen. Ars Donandi onderhoudt contact met de oprichters of hun vertegenwoordigers en werkt - indien gewenst - met hen samen om juiste en effectieve besteding van hun giftenbudgetten te realiseren.

Veranderende tijden en omstandigheden vragen soms om aanpassing van doel en beleid. Ook daarvoor staat Ars Donandi als overkoepelende stichting garant: uw vermogen en uw intenties blijven leven, nu en in de toekomst. Hiertoe wordt aandacht besteed aan evaluatie van het giftenbeleid.